Reka Cables är den första koldioxidneutrala kabeltillverkaren från och med 1.11.2021

koldioxidneutral logo av Reka Kabel

Reka Cables har systematiskt arbetat för att uppnå sina miljömål och företaget har kunnat minska sina CO₂-utsläpp med 80 % jämfört med år 2019. Reka Cables kompenserar de resterande utsläppen från och med 1.11.2021 och blir därmed ett koldioxidneutralt företag vad gäller den egna verksamheten.

Reka Cables alla tre produktionsanläggningar samt kontorslokaler har år 2020 övergått till användning av helt utsläppsfri, CO2-fri el. Det går åt mycket el vid kabeltillverkning, vilket gör att övergången till grön processel märkbart minskar koldioxidavtrycket från tillverkningen. På fabrikerna i Keuru och Riihimäki installerades även solkraftverk, med hjälp av vilka vi kan producera uppskattningsvis 130 000 kWh energi per år.

– Vi är den första koldioxidneutrala kabeltillverkaren, åtminstone inom våra huvudsakliga marknadsområden, berättar Jukka Poutanen, verkställande direktör.

Reka Cables har i samarbete med AFRY Finland Oy utvecklats en räknare för att kunna beräkna koldioxidavtrycket från den egna verksamheten. Utgående från beräkningarna har man kunnat minska de resterande utsläppen från den egna verksamheten från 2 630 tn eCO2 år 2019 till 480 tn eCO2 år 2021. Reka Cables kompenserar de här resterande utsläppen med hjälp av det högklassiga och transparenta Gold Standard-certifierade och puro.earth-certfierade projektet och blir ett koldioxidneutralt företag* från och med 1.11.2021.

Utsläppskompensationen förverkligas genom att investera i ett solenergiprojekt i Indien, i ett inhemskt kolbindningsprojekt för fastigheter och i ett svenskt biokolprojekt. Kompensationen förverkligas i samarbete med Nordic Offset som verkar inom det internationella nätverket för frivillig utsläppshandel.

Som utsläpp från den egna verksamheten anses företagets direkta utsläpp av växthusgaser, till exempel utsläpp orsakade av kabeltillverkningen, bränslen som används i processerna och fordonen samt utsläpp från köpt energi, det vill säga utsläpp för förbrukad el och uppvärmning.

Reka Cables fortsätter sina miljögärningar och har som mål att avsevärt minska utsläppen från sin egen verksamhet samt förbättra energieffektiviteten. Företaget har även utarbetat en plan för att övergå till en eldriven fordonspark.

*omfattning Scope 1 och 2

Mer information:

verkställande direktör Jukka Poutanen, tfn +358 40 833 9007
kommunikationschef Sanna Jaakkola, tfn +358 44 219 4079

Mer information om kompensationsprojekten:

Gold Standard-projektet: solenergiprojekt i Guttigoli i Karnataka, Indien, GS ID 6760
https://registry.goldstandard.org/projects/details/1775

puro.earth-projektet: permanent bindning av koldioxid i Ekovilla
https://puro.earth/services/net-negative-insulation-material-finland-100009

puro.earth-projektet: biokolsprojekt, Hjelmsäters Egendom, Sverige
https://puro.earth/services/biochar-in-sweden-hjelmsaeters-egendom-100026