Trygg energitransport med Rekas mellanspänningskablar i Norge

I samarbete med det norska nätverksbyggföretaget Linka AS har Reka Kabel levererat kablar till de landbelägna vindkraftsparkerna på Geitfjellet, Harbaksfjellet och Kvenndalsfjellet i Norge. Efter att Rekas mellanspänningskablar på 36 kV har levererats under 2019 blir det energitransport från totalt 100 vindturbiner.

I samarbete med det norska nätverksbyggföretaget Linka AS har Reka Kabel levererat kablar till de landbelägna vindkraftsparkerna på Geitfjellet, Harbaksfjellet och Kvenndalsfjellet i Norge. Efter att Rekas mellanspänningskablar på 36 kV har levererats under 2019 blir det energitransport från totalt 100 vindturbiner.

Bygget av vindkraftparkerna drog igång 2018 och Reka levererade den första omgången mellanspänningskablar i april 2019. ”Samarbetet med Reka Kabel har varit lätt ända från början, tack vare deras lokala säljteam. Leveranserna har kommit på ett oerhört pålitligt sätt och med Rekas användarvänliga produkter kan man jobba effektivt även i kärva förhållanden”, säger Knut Arne Aasan, VD för Linka AS. Projektets slutfas inleddes i september 2019, då Reka levererade den sista kabelleveransen till vindparken på Geitfjellet. Bygget av vindparken kommer, trots de utmanande väderförhållandena, att fortsätta under vintern och samtliga parker kommer att färdigställas under 2020.

Människor framför kabeltrummor

Geitfjellets, Harbaksfjellets och Kvenndalsfjellets vindparker ingår i ett större vindkraftsprojekt som innefattar sex parker i ett kustområde som har bland de bästa förutsättningarna för vindkraft i hela Europa (Fosenhalvön, Hitra och Snillfjord). När alla vindparkerna väl är färdigställda blir den kombinerade årliga elproduktionen 3,6 TWh, vilket motsvarar den årliga efterfrågan av el för omkring 180 000 norska hushåll. Tillsammans kommer de sex parkerna att utgöra Europas största vindpark på land.Reka har levererat totalt 240 trummor, med 209 kilometer DryRex WIND-mellanspänningskablar, till vindparkerna på Geitfjellet, Harbaksfjellet och Kvenndalsfjellet. Dessa tre vindparker alstrar totalt 1 396 GWh förnybar energi och har en totalkapacitet på 420 MW.

 kablar plöjt marken

Rekas lösningar för vindkraftverk i krävande nordliga förhållanden

Reka Kabel har många års erfarenhet av vertikala kablar som installeras i vindturbiner. De halogenfria mellanspänningskablarna i Rekas produktserie med vindkraftskablar är en ekonomisk och pålitlig lösning för alla slags vindkraftverk, även de som är avsedda för svåra nordiska miljöer.

Mer information om Reka Kabels lösningar för vindkraftskablar