Rekas högspänningskablar i centralreningsprojekt

Tampereen Vera installerar Rekas högspänningskablar i ett reningsverksprojekt

Tampereen Vera installerar Rekas högspänningskablar i ett reningsverksprojekt  

Elnätsoperatören Tampereen Vera Oy installerar högspänningskablar till Tampereen Sähköverkko Oy i kvarteret Hatanpää i Tammerfors. Kabeldragningen i projektet görs samtidigt som avloppssystemet byggs.  Då det nya avloppet huvudsakligen byggs vid den gamla kabelsträckan kommer kabeldragningen dras via en ny sträcka.

(bild)

En kabeltrumma färdig för kabeldragning på Hatanpäänkatu i Tammerfors

 

I projektet använder Tampereen Vera Reka Kabels högspänningskablar AHXCHBMK-W, 110 kV i produktfamiljen DryRex som tillverkas på fabriken i Riihimäki. DryRex högspänningskablar är blyfria, vilket gör dem lätta, enkla att hantera och miljövänliga. Dessa egenskaper får också beröm av Veras teamchef Lasse Annala – För att vara en högspänningskabel är AHXCHBMK-W mycket hanterbar och smidig, dessutom underlättade de färdiga fabriksmonterade dragstrumporna arbetet betydligt. Rekas och Tampereen Veras långa och välfungerande samarbete påverkade också valet av kabelleverantör.

(bild)

Med hjälp av dragstrumporna kan kabeln enkelt dras genom kabelkanalerna. 

 

Projektet i Viinikanlahti ingår i ett större reningsverksprojekt där reningsverk i Birkaland centreras till reningsverket i Sulkavuori. Byggnationen av reningsverket påbörjades 2018 och målet är att det nya reningsverket ska tas i bruk 2024. I projektet ingår reningsverket i Sulkavuori, överföringsavlopp samt två pumpverk.

Väderbeständiga och driftsäkra elnät

Användningen av högspänningskablar riktas framför allt på stadsnätsbyggande och förbättrad driftsäkerhet. Användningen av DryRex-högspänningskablar möjliggör markförläggning av elnät, vilket har visat sig vara ett säkert sätt att undvika elavbrott orsakade av stormar. Dessutom frigörs yta för annan användning när elnät byggs i mark. Genom att bygga elnät som bättre håller för kraftiga väderfenomen och krävande förhållanden säkerställs samtidigt samhällets funktionsförmåga.

Läs mer om DryRex högspänningskablar