Rekas högspänningskablar i Centralreningsverksprojektet

Tampereen Vera installerar Rekas högspänningskablar i Centralreningsverksprojektet

Tampereen Vera installerar Rekas högspänningskablar i Centralreningsverksprojektet

Elnätsoperatören Tampereen Vera Oy tillverkar högspänningskablar till Tampereen Sähköverkko Oy i Hatanpääs område. Förändringar i kabeldragningen hänför sig till ett överföringsavlopp som byggs i samband med projektet med centrala reningsverk. Det nya överföringsavloppet byggs huvudsakligen vid den gamla kabelrutten varför kabeldragningen genomförs till en ny rutt.

En kabeltrumma färdig för kabeldragning på Hatanpäänkatu i Tammerfors En kabeltrumma färdig för kabeldragning på Hatanpäänkatu i TammerforsI projektet använder Tampereen Vera Reka Kaapelis 110 kV AHXCHBMK-W högspänningskablar av produktfamiljen Dryrex som tillverkas på fabriken i Riihimäki. Dryrex-högspänningskablarna är blyfria, vilket gör dem lätta, enkla att hantera och miljövänliga. Dessa egenskaper får också beröm av Veras teamchef Lasse Annala – För att vara en högspänningskabel är AHXCHBMK-W mycket hanterbar och smidig, dessutom underlättar de på fabriken färdigt monterade dragöglorna arbetet betydligt. Rekas och Tampereen Veras långa och välfungerande samarbete påverkade också valet av kabelleverantör.

Med hjälp av dragöglan kan kabeln enkelt dras till dykarledningenMed hjälp av dragöglan kan kabeln enkelt dras till dykarledningenProjektet i Viinikanlahti ingår i det större Centralreningsverksprojektet där reningsverk i Birkaland centreras till centralreningsverket i Sulkavuori. Byggandet av centralreningsverket påbörjades 2018 och målet är att det nya reningsverket ska tas i bruk 2024. I projektet ingår reningsverket i Sulkavuori, överföringsavlopp samt två pumpverk.

Väderbeständiga och driftsäkra elnät

Änvändningen av högspänningskablar riktad framför allt på stadsnätbyggande och förbättrad driftsäkerhet. Användningen av Dryrex-högspänningskablar möjliggör byggande av elnät under jord, vilket har visat sig vara ett säkert sätt att undvika elavbrott orsakade av stormar. Dessutom frigörs mark för annan användning när elnät byggs under jord. Genom att bygga elnät som bättre håller för kraftiga väderfenomen och krävande förhållanden säkerställs samtidigt samhällets funktionsförmåga.

Läs mer om DryRex högspänningskablar