Rekas kablar säkerställer energiöverföringen i Purtse vindkraftspark i Estland

Byggandet av Purtse vindkraftspark inleddes i mars 2022. Parken är en del av Estlands första hybrida vindkrafts- och solcellspark. Vindkraftsparken med fem vindturbiner och solcellsparken med nästan 50 000 paneler började generera grön el i maj 2023.

Projektutvecklare var Enefit Green AS och vindkraftsparken byggdes av YIT Eesti AS. Rekas TSLF 36 kV aluminiumkablar säkerställer energiöverföringen i Purtse vindkraftspark. ”Samarbetet med Reka har varit enkelt redan från anbudsförfarandet och vi har fått mycket bra teknisk support under projektet”, säger Andres Teppo, YIT Eestis projektledare för elarbeten. Teppo har varit nöjd med Rekas övergripande service och han rekommenderar varmt Reka som kabelleverantör för liknande projekt.

Hybridparken beräknas producera totalt 78 gigawattimmar. Vindkraftsparken har en kapacitet på 21 megawatt och solcellsparken 32 megawatt. Purtse-parkens produktion överförs med mellanspänningskablar mellan Purtse och Püssi till Püssi transformatorstation och därifrån till distributionsnätet.

Rekas lösningar för överföring av vindkraftsenergi

Rekas DryRex mellanspänningskablar är lämpliga för överföring av vindkraftsenergi och är specifikt utformade för nordiska förhållanden. Produkterna är tillverkade av slitstarka och förstklassiga material med lång livslängd. Våra DryRex premiumkablar utformas, testas och tillverkas i Finland med hjälp av grön energi. Läs mer om Rekas DryRex Nordic Wind® mellanspänningskablar här.