Omfattande kabeldragningar till galoppbanan Bro Park

För ett par år sedan stängde travbanan Täby Galopp och verksamheten flyttades till Uppland-Bro norr om Stockholm och till den nya galoppbanan Bro Park som invigdes 2016. Reka Kabel är den huvudsakliga kabelleverantören i projektet, och kunden har varit mycket nöjd med kabelleveranserna. Den nya galoppbanan är en investering på en halv miljard kronor och en omfattande del av projektet har utgjorts av kabeldragningar med alltifrån belysningsstolpar och tävlingsbanor till stallar och fibernät.

För ett par år sedan stängde travbanan Täby Galopp och verksamheten flyttades till Uppland-Bro norr om Stockholm och till den nya galoppbanan Bro Park som invigdes 2016. Reka Kabel är den huvudsakliga kabelleverantören i projektet, och kunden har varit mycket nöjd med kabelleveranserna. Den nya galoppbanan är en investering på en halv miljard kronor och en omfattande del av projektet har utgjorts av kabeldragningar med alltifrån belysningsstolpar och tävlingsbanor till stallar och fi bernät.

Bro Parks galoppbana är ett format större än Täby Galopp, som den ersätter. Tävlingsbanornas omkrets, en dirttrackbana (grusbana) och gräsbana är 400 meter längre och kurvorna är vidare än föregångarens. Banovalen har en omkrets på omkring 2 000 meter. Till anläggningen hör också träningsbanor, läktare, stallar, restauranger och personalutrymmen bland annat.

Till alla dessa nya anläggningar behövde kabel dras fram. Reka Kabel har levererat mer än hälften av all kabel i projektet.

FÖRFRÅGAN I SLUTET AV 2015

Heinz Elbert, försäljningschef för infrastruktur (elnät) på Reka Kabel, arbetar på företagets säljkontor I Göteborg. Han berättar att projektet började med att han fick en förfrågan i slutet av 2015.

Förfrågan kom från Otera Ratel, en kraftentreprenör som projekterar och bygger stations-, linje- och kabelanläggningar och som hade den övergripande elkraftentreprenaden för Bro Park.

Reka Kabel har länge arbetat tätt samman med Otera Ratel i tidigare projekt och i Bro Park-projektet blev Reka Kabel deras underentreprenör.

– De ringde upp oss och ville ha en offert till ett galoppbaneprojekt. Förfrågan gällde jordkabel och kabelskåp, ställverk och elstationer till byggnaderna, restauranger, ett stort antal belysningsstolpar och stallar, berättar Heinz Elbert som framhåller att det var fråga om en jätteanläggning med bland annat 25-30 stallar för både tävling och träning.

PROJEKTET VÄXTE

Med tiden växte projektet och blev allt mer omfattande. Till slut ställdes frågan; – Hur mycket kabel har ni på lager?

Men trots att projektet kabelmässigt, växte sig långt större än den ursprungliga planen, kunde man leverera all kabel i tid till en mycket nöjd kund.

36 000 METER KABEL

Göran Lundstedt var projektledare på Otera Ratel och hade uppdraget att samordna så att kraftförsörjningen av banan kom på plats.

Även han lyfter fram projektets storskalighet. – 36 000 meter luftledning har installerats och i mark har vi grävt ner åtskilliga kilometer av kabel. 80 procent av denna kabel har levererats av Reka Kabel, säger Göran Lundstedt som numera är egenföretagare med företaget Ovata Kraft & Förvaltning.

Han bekräftar också bilden av en tillfredsställd kund. – Bro Park har varit jättenöjda, säger Göran Lundstedt.

LOGISTISKA UTMANINGAR

Under projektets gång tillstötte dock en hel del svåra utmaningar, framförallt av logistiskt slag. – Logistiskt var det ett bekymmer då det var väldigt lerigt när projektet startade. Det var så lerigt när tjälen släppte att lastbilar inte kunde åka ut.

Vi fick till och med flyga in med helikopter för att kunna arbeta med belysningsmasternas fundament, berättar Göran Lundstedt.

KABLAR FRÅN TRE ANLÄGGNINGAR

Reka Kabel har levererat till projektet kabel från sina tre produktionsanläggningar i Finland. Tillverkningsprocessen täcker hela produktionskedjan från råmaterial till färdig kabel.

Varje fabrik är specialiserad på tillverkning av ett eget produktområde, och gemensamt för alla fabriker är att produkterna är anpassade för nordiska förhållanden.

– Kablarna skall tillfredställa kundernas höga krav på produktivitet i installation samt pålitlighet i arktiska förhållanden, säger Reka Kabels vd Ralf Sohlström.