Energin från Pajukoski vindkraftspark tas tillvara med kablar från Reka

I Pajukoski vindkraftspark i Ylivieska byggs sammanlagt nio vindkraftverk, vardera med effekten 3,3 MW. Parkens sammanräknade årliga elproduktion är 97 gigawattimmar, vilket motsvarar det årliga elbehovet i cirka 30 000 bostäder i flervåningshus.

I Pajukoski vindkraftspark i Ylivieska byggs sammanlagt nio vindkraftverk, vardera med effekten 3,3 MW. Parkens sammanräknade årliga elproduktion är 97 gigawattimmar, vilket motsvarar det årliga elbehovet i cirka 30 000 bostäder i flervåningshus.

HSK Sähkö Oy fungerar som elentreprenör i denna entreprenad, som också innefattar vindkraftsparkens interna kablage, ett ställverk och anslutningskabeln från Uusnivalaställverktill Pajukoskiställverk. Byggandet av vindkraftsparkens datakommunikationsnät från ställverket till vindkraftsparken och till nio vindkraftverk ingår också i entreprenaden. Mer än 30 kilometer jordkabel förläggs till området.

Totalt har Reka Kabel levererat närmare hundra kilometer kabel under hösten 2014. Kablarna levererades till HSK Sähkö Oy via Onninen Oy. Leveranserna bestod av AHXAMK-W mellanspänningskablar i olika storlekar, för 30 kV.

Byggandet av Pajukoski vindkraftspark påbörjades år 2014. Driftsättningen genomförs etappvis, så att även det sista kraftverket producerar el till det nationella elnätet i oktober 2015.