De levererade de viktiga kablarna till Northvolt

Northvolt från upp

Tillsammans med Onninen fick Reka Kabel prestigeuppdraget att leverera högspänningskablarna till Sveriges största industriprojekt på flera decennier – batterifabriken Northvolt utanför Skellefteå. Hela 70 kilometer optimerad kabel har lagts ner. Ett jätteprojekt som kännetecknas av nära och gott samarbete med beställaren Skellefteå Kraft.

Google Maps satellitfoton av Northvolt
– Under den här typen av jobb med extrem tidspress och enorma mängder kabel som ska läggas ner är leveranssäkerhet och nära samarbete med leverantören och tillverkaren helt avgörande, säger Peder Cavallin, projektledare på Skellefteå Kraft.

På bara 6 månader skulle 70 000 meter kabel installeras och grävas ner. Och allt gick som det skulle. Strax före jul spänningsattes kabelförbanden från Reka kabel och grossisten Onninen och ännu ett viktigt steg på vägen mot att färdigställa Europas största litiumjonfabrik var lagt. Northvolt Ett, som fabriken heter, ligger strax utanför Skellefteå och bakom företaget står den förre teslachefen Peter Carlsson.

Den 40 fotbollsplaner stora fabriken kommer färdigställas i etapper och ha cirka 2500 anställda och en produktion på mellan 32 GWh och 40 GWh per år när den är fullt utbyggd runt år 2024. Runt 200 000 ton litiumjonbatterier ska då produceras för att möta den ökade efterfrågan på batterier till elfordon och maskiner.


70 000 meter kabel

För att producera batterier går det åt el. Och det i enorma mängder. Färdigbyggd beräknas Northvolt Ett behöva 2 TWh årligen, eller drygt 1 procent av landets totala elproduktion. Elen till Världens grönaste batterier, som de kallas, köps in från Skellefteå Kraft och ska vara till 100 procent förnybar. Vattenkraft utgör basen.

Det är här beställningen på 70 000 meter mellanspänningskabel från tillverkaren Reka Kabel och grossisten Onninen kommer in i bilden.

– Syftet med kablarna är att få till infrastrukturen för att kunna leverera kraft till Northvolt. För att kunna ta bort de befintliga 30 kV-gatorna, med dubbla luftledningar, som går strax utanför Northvolts område behövde vi därför i ett första skede ersätta dem med kablar i backen, säger Peder Cavallin.

Skellefteå Kraft anlade därför en ny transformatorstation öster om Northvolt, kallad ST27 Furunäs, och knöt ihop denna med en annan station drygt 6 kilometer bort på andra sidan Northvolts område. Tre kabelförband med nio stycken 36 kV enledare grävdes ner i backen.

70 kilometer kabelförband från Reka Kabel och grossisten Onninen lades ner på bara 6 månader.


Optimerade kablar

Kablarna är av typen AXLJ-F TT 36 kV och tillhör Reka Kabels produktfamilj DryRex, en samling kablar som är optimerade för den här typen av markförlagda ledningar. De vattentäta plastkablarna är isolerade med tvärbunden (XLPE-) polyeten för maximal isolering och dessutom blyfria, vilket gör dem lätta och enkla att hantera.


Leveranssäkerheten helt avgörande

– Det är sällan vi lägger ner så här mycket kabel på så kort tid. 70 kilometer kabel på bara 6 månader! Så att få fram leveranserna i tid var här helt avgörande, men det gick hur bra som helst. Det märks ju att Reka Kabel och Onninen varit med förut och att de också har gott samarbete sinsemellan. De vet vad det kan uppstå för problem och kan hantera det på bästa sätt, säger Peder Cavallin.

Och det var inga små laster som Onninen levererade i Skellefteå.

– 140 trummor kabel! Det är ju en del det. De kom i leveranser om 70 trummor och med tanke på att trummorna väger några ton styck och är runt 4 meter i diameter tog de ju en stund att ställa upp, säger Peder Cavallin och skrattar.


Tryggt med utbildning på plats

Men nu ligger kablarna skarvade och klara i marken. Runt 130 skarvsatser hade köpts in till de 500 meter långa kablarna.

– När vi köper in sådan här enorma mängder kabel vill vi ju verkligen veta att vi gör rätt så det har känts tryggt för oss att ha med experter från Reka Kabel och Onninen på plats för att utbilda vår personal. De är ju väldigt duktiga och insatta och har den bästa kunskapen som finns om både materialet i sig och de riktigt svåra bitarna som att exempelvis göra rätt vid avslut, säger Peder Cavallin, projektledare på Skellefteå Kraft.

Reka kabels kabeltrummor


Mycket nöjda med upphandlingen

Det är mycket som ska vägas in vid en beställning och att Reka Kabel och Onninen även kunde erbjuda utbildning och stöttning på plats vid en sådan här omfattande installation var en bonus. Leveranssäkerhet och att hålla de pressade tidsramarna en annan.

– I upphandlingen ingick flera olika urvalskriterier för att utvärdera leverantörernas kapacitet, bland annat pris och konstruktion på materialet. Och vi har varit mycket nöjda med Onninen AB som leverantör av kabel och lina från Reka Kabel, säger Anneli Viklund, inköpare på Skellefteå Kraft.

ST27 Furunäs bilden är tagen av Filip Ershag