Skip to main content

Om oss

Reka Kabel – född att leda

Reka Kabel har under mer än ett halvt århundrade tillhört de främsta inom den nordiska kabelindustrin och levererar högkvalitativa kabellösningar för industrins, byggbranschens, eldistributionens och telenätens behov. Idag finns det ca 250 av oss yrkeskunniga Reka-anställda och i Finland arbetar vi på tre orter: Hyvinge, Riihimäki och Keuru.

Vi är den största finskägda kabeltillverkaren. Som ett resultat av våra moderna produktionsmetoder och produktionsteknik skapas mellan- och högspänningskablar, signalkablar, installationsledningar och kraftkablar. Vi verkar internationellt och våra huvudmarknadsområden vid sidan av hemlandet är de nordiska länderna, Baltikum och Ryssland. Vi har dotterbolag i Sverige, Norge, Ryssland, Estland och Danmark.

Kvalitet med kunden och miljön i tankarna

Förstklassig kvalitet och att möta kundernas behov har sedan länge varit viktiga saker för Reka. Vi har en genuin vilja att vara ännu bättre i fas med tiden, utvecklas och hjälpa våra kunder att skapa nytt.

Vid tillverkningen av kablar använder vi de bästa råvarorna och så miljövänliga och återvinningsbara material som möjligt. Vår utgångspunkt är att från produktionen får inte släppas ut några skadliga ämnen till natur, mark eller vattendrag.

Koncernen som stöd i bakgrunden

Reka Kabel ingår i Neo Industrial koncernen. Neo Industrial Oyj är en ägare och utvecklare av finländsk industri, vars strategi är att investera i industriella företag med inbördes synergier. Målsättningen med investeringarna är att utveckla företagen långsiktigt och lyfta det placerade kapitalets intäktsnivå. Neo Industrials verksamhetsområde är kabelindustrin.

I koncernen ingår också Reka Kumi Oy, som utvecklar och tillverkar tekniska gummiprodukter för industrikundernas krävande användningsobjekt.
 

Läs mer om Neo Industrial Plc

Läs mer om Reka Rubber Ltd.