Skip to main content

Kvalitet

Kvalitet

Vi förbinder oss för kontinuerlig förbättring. Vi säkerställer funktionaliteten i våra kvalitets- och verksamhetssystem genom interna och externa utvärderingar. Vid de interna utvärderingarna minst en gång om året går vi igenom huvudprocesserna och hanteringen av miljöfrågor. Stödprocesserna utvärderar vi minst vart tredje år. Dessutom satsar vi på introduktion och utbildning av våra arbetstagare, så att alla Reka-anställda har grundfärdigheterna för att arbeta säkert och kvalitetsinriktat.

Kvalitet innebär att våra kunder får sakkunnig, vänlig och snabb service. Vi är specialister inom vår bransch, och våra produkter är funktionella och säkra. Genom att utveckla och effektivisera verksamhetsprocesserna säkerställer vi vår konkurrensförmåga också i framtiden. Vårt produktsortiment förnyas och utvidgas, eftersom vi investerar i produktionsteknik.

Kvalitetscertifikat

Våra ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 certifieringar täcker alla våra låg-, medium- och högspänningskablar, samt alla våra processer och funktioner i Hyvinge, Keuru och Riihimäki.

I den engelskspråkiga versionen är REACH-förordningen (EC) N:o 1907/2006

Ladda ner REACH- och RoHS-intyg om överensstämmelse (PDF)

Reka Kabels målsättning är att heltäckande och systematiskt ta hand om verksamhetens kvalitetsaspekter. Med ett funktionellt verksamhetssystem strävar vi efter att uppnå målsättningen. I kvalitetsrelaterade frågor uppfyller vår verksamhetshandbok ISO 9001-standarden

 

 

 

 

 

 

 

Ladda ISO 9001

Ladda ISO 9001 IQNET

 

 

Ladda PDF