Skip to main content

Kablar för industri, byggnation och elnät

Reka Kabel är en Nordisk kabeltillverkare. Vi vill vara den bästa partnern för våra professionella kunder, som ofta jobbar i krävande förhållanden. Vi tror att våra kunder vill ha högsta kvalitet på kabel och service för en högre produktivitet. Vi jobbar kontinuerligt på att bli bättre på leveranser, tillgänglighet och produktsupport för att göra vardagen lättare. Kablarna är designade till Nordiska förhållanden där stora temperaturvariationer, frost, UV-strålning och fukt är vardag. Huvudområden för produkterna är byggnation, energidistribution, energiproduktion och industri.
Produktområden: Installationskabel, styrkabel, instrumenteringskabel, brandresistent kabel, kraftkabel, mellanspänningskabel och högspänningskabel.