Skip to main content

Taking power

where it's needed

Vi är en av Finlands största kabeltillverkare. Som ett resultat av våra moderna produktionsmetoder och produktionsteknik skapas mellan- och högspänningskablar, signalkablar, installationsledningar och kraftkablar. Vi verkar internationellt och våra huvudmarknadsområden är de nordiska länderna, Baltikum och Ryssland.