INSTALLATIONSKABEL MED
ENBART GODA EGENSKAPER

 

1. SÄKER

2. Monteringsvänlig

3. Miljövänlig

Nyhet CPR Part of the RekoClean product family

Tryggare framtida installationer

Reka erbjuder framtidssäkrad installationskabel. Våra kunder förväntar sig att deras kabelval fungerar i alla sammanhang som den är konstruerad och avsedd för, allt från enklare installationer till krävande miljöer. Stora temperaturvariationer, UV-strålning och t.o.m. brandsituationer måste beaktas, då vi tillhandahåller installationskabel för framtiden.

Rekas nya LiteRex installationskabelfamilj är UV-säkrad. Den lämpar sig för alla installationer både inom- och utomhus då varken kabelns mantel eller ledarisolering behöver skyddas mot UV-ljus.

Lättare anslutning av armaturer utan skyddsslang

LiteRex-familjens ledare är UV-skyddade vilket innebär snabbare installation då skyddsslang inte behövs. Att inte behöva montera skyddsslangar minskar också risken för felaktiga installationer.

Halogenfri kabel

Halogenfritt material är standarden för säkrare miljöer. Allt plastmaterial i LiteRex är halogenfritt. I händelse av brand avger halogenfri kabel avsevärt mindre giftiga och frätande rökgaser, röktätheten är minimal vilket underlättar evakuering.
 
I motsats till halogenfritt material i brand, utvecklar kabel av PVC-material en svart svårgenomtränglig rök som kraftigt försämrar sikt och är giftig
att inandas, vilket är försvårande vid utrymning. PVC-röken är starkt toxisk med innehåll av saltsyra och framkallar kväljningar hos människor, den kan ställa till stor skada på byggnader, maskiner, elektronik, datorer och andra inventarier då röken tränger in och därmed kan förorsaka korrosion samt stora saneringsbehov.
 
Halogenfrihet betyder att kabeln lämpar sig väl till alla installationer tex. bostäder, daghem, sjukhus, kontor, offentliga byggnader, tunnlar och underjordiska konstruktioner.

LiteRex uppfyller de senaste CPR-kraven

LiteRex är testad och godkänd till CPR-klass Dca-s2, d2, a2 vilket betyder att den lämpar sig till de esta utrymmen. Den är självslocknande, sprider inte brand, och har en minimal rökutveckling. I vissa fall som tex. vid utrymningsvägar bör projektet planeras med omsorg för att LiteRex skall möta gällande krav.

Till alla utrymmen

LiteRex lämpar sig väl för alla utrymmen och den är ideal för applikationer med särskild hänsyn till säkerhet.

  • Kontorsbyggnader
  • Köpcentrum
  • Tunnlar och underjordiska utrymmen
  • Bostäder
  • Daghem och skolor
  • Ålderdomshem
  • Sjukhus
  • Etc.
EQQ LiteRex
Halogenfri installationskabel
För fast förläggning inom och utomhus dock ej i mark. UV-beständig isolering möjliggör även installation av intresse som förekommer i UV-ljus.

KONSTRUKTION • SS 424 02 19-5:2014

Ledare: Rund solid koppar

Isolering: Halogenfri UV-beständig polyolefin

Identifiering: 3 ledare: gul/grön, blå, brun; 4 ledare: gul/grön, blå, brun, svart; 5 ledare gul/grön, blå, brun, svart, grå

Yttermantel: Svart, halogenfri UV-beständig polyolefin

 

MEKANISKA DETALJER

Min. böjradie: (D = yttre diameter)

-Under hantering och installation : 10 x D

-Vid slutmontage, endast en böjning: 3 x D

Max. dragkrafter: (A = Tvärsnitt av inre ledare) A x 50 N/mm²

 

Ladda ner DoP dokument (pdf)

 

E-nummer Ledarantal och area Förpackning EAN-kod
0447121 3G1,5 R50 6438176227701
0447131 5G1,5 R50 6438176227718
0447141 3G2,5 R50 6438176227725
0447151 5G2,5 R50 6438176227732

 

Reka kod Ledarantal och area [mm2] Ledarrsistans DC 20 C Yttre diameter ca [mm] Vikt ca. [kg/km]
1254900 3G1,5 12,1 9,0 100
1254731 5G1,5 12,1 10,0 140
1254732 3G2,5 7,41 10,0 130
1254735 5G2,5 7,41 12,0 200

 

EQLQ LiteRex
Halogenfri skärmad installationskabel
För fast förläggning, samt i rör eller kanal. Kablarna kan förläggas inom- och utomhus, dock ej i vatten. Vid förläggning i mark ska kabeln förses med extra skydd mot mekaniska påkänningar. Al-skärm ska ansluta till jordning med jordledare. UV-beständig isolering möjliggör även installationer som exponeras av förekommande UV ljus.

KONSTRUKTION • SS 424 02 19-6:2014

Ledare:Rund solid koppar

Isolering: Halogenfri UV-skyddad polyetylen

Identifiering: 3 ledare: gul/grön, blå, brun; 4 ledare: gul/grön, blå, brun, svart; 5 ledare gul/grön, blå, brun, svart, grå

Skärm: Aluminium / plastlaminat i elektrisk kontakt med en längslagd biledare av förtent koppar.

Aluminium tjocklek 0,15 mm

Yttermantel: Halogenfri och UV-beständig polyolefin kompound, färg: vit

 

MEKANISKA DETALJER

Min. böjradie: (D = yttre diameter)

-Under hantering och installation : 10 x D

-Vid slutmontage, endast en böjning: 3 x D

Max. dragkrafter:  (A = Tvärsnitt av inre ledare) A x 50 N/mm²

Brandspridningsklass  Dca-s2, d2, a2

Ladda ner DoP dokument (pdf)

 

E-nummer Ledarantal och area Förpackning EAN-kod
0463101 3G1,5 R50 6438176224410
0463104 3G1,5 B250 6438176224427
0463105 3G1,5 T500 6438176224434
0463111 3G2,5 R50 6438176224441
0463114 3G2,5 B150 6438176224458
0463115 3G2,5 T500 6438176224465
0463121 4G1,5 R50 6438176224472
0463124 4G1,5 B200 6438176224489
0463125 4G1,5 T500 6438176224496
0463141 5G1,5 R50 6438176224533
0463144 5G1,5 B150 6438176224540
0463145 5G1,5 T500 6438176224557
0463151 5G2,5 R50 6438176224564
0463154 5G2,5 B150 6438176224571
0463155 5G2,5 T500 6438176224588

 

Reka kod Ledarantal och area [mm2] Ledarrsistans DC 20 C Mantel tjocklek [mm] Yttre diameter ca [mm] Vikt ca. [kg/km]
1254683 3G1,5 12,1 1,2 8,5 110
1254684 4G1,5 12,1 1,2 9,5 130
1254685 5G1,5 12,1 1,2 10,5 155
1254688 3G2,5 7,41 1,2 9,5 150
1254689 4G2,5 7,41 1,2 10,5 180
1254690 5G2,5 7,41 1,2 11,5 215

 

EQQ Literex BK
Halogenfri installationskabel
EQQ LiteRex black
För fast förläggning inom och utomhus dock ej i mark. UV-beständig isolering möjliggör även installation av intresse som förekommer i UV-ljus.

KONSTRUKTION • SS 424 02 19-5:2014

Ledare: Rund solid koppar

Isolering: Halogenfri UV-beständig polyolefin

Identifiering: 3 ledare: gul/grönn, blå, brun 4 ledare: gul/grönn, blå, brun, svart 5 ledare: gul/grönn, blå, brun, svart, grå

Yttermantel: Svart, halogenfri UV-beständig polyolefin

 

MEKANISKA DETALJER

Min. böjradie: (D = yttre diameter)

-Under hantering och installation : 10 x D

-Vid slutmontage, endast en böjning: 3 x D

Max. dragkrafter:  (A = Tvärsnitt av inre ledare) A x 50 N/mm²

Brandspridningsklass  Dca-s2, d2, a2

Ladda ner DoP dokument (pdf)

 

E-nummer Ledarantal och area Förpackning EAN-kod
0447121 3G1,5 R50 6438176227701
0447131 5G1,5 R50 6438176227718
0447141 3G2,5 R50 6438176227725
0447151 5G2,5 R50 6438176227732
EQLQ Literex BK
Halogenfri skärmad installationskabel
För fast förläggning, samt i rör eller kanal. Kablarna kan förläggas inom- och utomhus, dock ej i vatten. Vid förläggning i mark ska kabeln förses med extra skydd mot mekaniska påkänningar. Al-skärm ska ansluta till jordning med jordledare. UV-beständig isolering möjliggör även installation av intresse som förekommer i UV-ljus.

KONSTRUKTION • SS 424 02 19-6:2014

Ledare:Rund solid koppar

Isolering: Halogenfri UV-beständig polyolefin

Identifiering: 3 ledare: gul/grön, blå, brun; 4 ledare: gul/grön, blå, brun, svart; 5 ledare gul/grön, blå, brun, svart, grå

Yttermantel: Halogenfri och UV-beständig polyolefin kompound, färg: svart

 

MEKANISKA DETALJER

Min. böjradie: (D = yttre diameter)

-Under hantering och installation : 10 x D

-Vid slutmontage, endast en böjning: 3 x D

Max. dragkrafter:  (A = Tvärsnitt av inre ledare) A x 50 N/mm²

Brandspridningsklass  Dca-s2, d2, a2

Ladda ner DoP dokument (pdf)

 

E-nummer Ledarantal och area Förpackning EAN-kod
0447161 3G1,5 R50 6438176227749
0447171 5G1,5 R50 6438176227756
0447181 3G2,5 R50 6438176227763
0447191 5G2,5 R50 6438176227770