INSTALLATIONSKABEL MED
ENBART GODA EGENSKAPER

 

1. SÄKER

2. Monteringsvänlig

3. Miljövänlig

Nyhet CPR Part of the RekoClean product family

Tryggare framtida installationer

Reka erbjuder framtidssäkrad installationskabel. Våra kunder förväntar sig att deras kabelval fungerar i alla sammanhang som den är konstruerad och avsedd för, allt från enklare installationer till krävande miljöer. Stora temperaturvariationer, UV-strålning och t.o.m. brandsituationer måste beaktas, då vi tillhandahåller installationskabel för framtiden.

Rekas nya LiteRex installationskabelfamilj är UV-säkrad. Den lämpar sig för alla installationer både inom- och utomhus då varken kabelns mantel eller ledarisolering behöver skyddas mot UV-ljus.

Lättare anslutning av armaturer utan skyddsslang

LiteRex-familjens ledare är UV-skyddade vilket innebär snabbare installation då skyddsslang inte behövs. Att inte behöva montera skyddsslangar minskar också risken för felaktiga installationer.

Halogenfri kabel

Halogenfritt material är standarden för säkrare miljöer. Allt plastmaterial i LiteRex är halogenfritt. I händelse av brand avger halogenfri kabel avsevärt mindre giftiga och frätande rökgaser, röktätheten är minimal vilket underlättar evakuering.
 
I motsats till halogenfritt material i brand, utvecklar kabel av PVC-material en svart svårgenomtränglig rök som kraftigt försämrar sikt och är giftig
att inandas, vilket är försvårande vid utrymning. PVC-röken är starkt toxisk med innehåll av saltsyra och framkallar kväljningar hos människor, den kan ställa till stor skada på byggnader, maskiner, elektronik, datorer och andra inventarier då röken tränger in och därmed kan förorsaka korrosion samt stora saneringsbehov.
 
Halogenfrihet betyder att kabeln lämpar sig väl till alla installationer tex. bostäder, daghem, sjukhus, kontor, offentliga byggnader, tunnlar och underjordiska konstruktioner.

LiteRex uppfyller de senaste CPR-kraven

LiteRex är testad och godkänd till CPR-klass Dca-s2, d2, a2 vilket betyder att den lämpar sig till de esta utrymmen. Den är självslocknande, sprider inte brand, och har en minimal rökutveckling. I vissa fall som tex. vid utrymningsvägar bör projektet planeras med omsorg för att LiteRex skall möta gällande krav.

Montörsvänligare vardag

En effektivare vardag betyder mycket vinst i både tid och pengar. Installationskabeln är en av elmontörens vanligaste elmaterial. Den skall vara lika professionell som montören själv - snabb och bra att jobba med. Även de mest krävande installationerna görs effektivt och med ett slutresultat av högsta kvalitet.

LiteRex design är gjord med avseende på bästa installationsvänlighet. Effektivitet och ergonomi är minst lika viktiga faktorer som kabelkostnad för att säkra en kontinuerlig produktivitet och bättre vardag även i framtiden.

Extremt lätt att skala

Manteln och ledarisoleringen är baserade på konstruktionsval och material som är optimerade för bättre skalbarhet. Därutöver är samspelet mellan manteln och ledarna beaktat så att manteln kan dras av med mindre kraft och besvär.

Konstruerad för Nordiska förhållanden

LiteRex kan monteras i Nordiska förhållanden, ner till -15°C kyla, vilket i kombination med UV-säkrade material möjliggör installationer i de esta utrymmen och miljöer.

Snygg design

Färgen på LiteRex kabel är mattvit. Pro len är tunn och böjbarheten har optimerats så att kabeln skall hålla sin form. Således är LiteRex det rätta valet, lätt installerad och ger en visuellt nätt utanpåliggande installation.

Miljövänligare val

I framtida installationer är materialen helt återvinningsbara med minimal 
miljöpåverkan. LiteRex tillverkas av termoplaster vilket möjliggör återvinning till nya produkter.

LiteRex kabeln är designad för mindre miljöpåverkan. Kabelindustrin använder stora mängder plaster och metaller och deras miljöpåverkan bör minimeras på både kort och lång sikt. Reka Kabel har ett certifierat miljöledningssystem enligt ISO14001. Alla produkter möter även gällande EU-krav, såsom RoHS-direktivet som begränsar användningen av vissa tungmetaller och amskyddsmedel.

Mindre skadliga råvaror

Alla plaster i LiteRex baserar sig på eten som allmänt betraktas som ett ofarligt material. I fall av tillsatsämnen, tex. amskyddsmedel är de också av typer som är klassade som ofarliga. Även förpackningsmaterialet är etenbaserat.

Helt återvinningsbara material

LiteRex tillverkas av termoplaster vilket betyder att de är helt återvinningsbara. Även om Reka Kabel eftersträvar till att minimera produktionsspill, uppstår en del spillmaterial. Det återanvänds helt av återvinningsföretag. De fraktionerar plastmaterialet till en massa som återanvänds till nya plaster. Även förpackningsmaterialet är helt återvinningsbart på samma sätt. Då själva LiteRex kabeln i sin tid rivs från byggnationer, kan även den återvinnas. Först fraktioneras kabeln och därefter separeras koppar och plast för återvinning. Koppar smälts och återanvänds till nya behov inom industrin.

Till alla utrymmen

LiteRex lämpar sig väl för alla utrymmen och den är ideal för applikationer med särskild hänsyn till säkerhet.

  • Kontorsbyggnader
  • Köpcentrum
  • Tunnlar och underjordiska utrymmen
  • Bostäder
  • Daghem och skolor
  • Ålderdomshem
  • Sjukhus
  • Etc.
EQQ LiteRex
Halogenfri installationskabel
För fast förläggning, samt i rör eller kanal. Kablarna kan förläggas inom- och utomhus, dock ej i mark eller vatten. UV-beständig isolering möjliggör även installationer som exponeras av förekommande UV-ljus.

KONSTRUKTION • SS 424 02 19-5:2014

Ledare: Rund solid koppar, IEC 60228 klass 1

Isolering: Halogenfri UV-skyddad polyetylen

Identifiering: 3 ledare: gul/grön, blå, brun; 4 ledare: gul/grön, blå, brun, svart; 5 ledare gul/grön, blå, brun, svart, grå

Yttermantel: Halogenfri och UV-beständig polyolefin kompound, färg: vit

 

MEKANISKA DETALJER

Min. böjradie: (D = yttre diameter)

-Under hantering och installation : 10 x D

-Vid slutmontage, endast en böjning: 3 x D

Max. dragkrafter: (A = Tvärsnitt av inre ledare) A x 50 N/mm²

 

Ladda ner DoP dokument (pdf)

 

E-nummer Ledarantal och area Förpackning EAN-kod
0447302 3G1,5 R100 6438176223932
0447303 3G1,5 B300 6438176223949
0447305 3G1,5 T500 6438176223956
0447331 3G2,5 R50 6438176224038
0447334 3G2,5 B250 6438176224045
0447335 3G2,5 T500 6438176224052
0447312 4G1,5 R100 6438176223970
0447313 4G1,5 B300 6438176223987
0447315 4G1,5 T500 6438176223994
0447321 5G1,5 R50 6438176224007
0447324 5G1,5 B250 6438176224014
0447325 5G1,5 T500 6438176224021
0447351 5G2,5 R50 6438176224069
0447354 5G2,5 B200 6438176224076
0447355 5G2,5 T500 6438176224083

 

Reka kod Ledarantal och area [mm2] Ledarrsistans DC 20 C Mantel tjocklek [mm] Yttre diameter ca [mm] Vikt ca. [kg/km]
1254730 3G1,5 12,1 1,5 8,0 95
1254731 4G1,5 12,1 1,5 9,0 120
1254732 5G1,5 12,1 1,5 9,5 140
1254733 3G2,5 7,41 1,5 9,5 140
1254735 5G2,5 7,41 1,5 11,0 200

 

EQLQ LiteRex
Halogenfri skärmad installationskabel
För fast förläggning, samt i rör eller kanal. Kablarna kan förläggas inom- och utomhus, dock ej i vatten. Vid förläggning i mark ska kabeln förses med extra skydd mot mekaniska påkänningar. Al-skärm ska ansluta till jordning med jordledare. UV-beständig isolering möjliggör även installationer som exponeras av förekommande UV ljus.

KONSTRUKTION • SS 424 02 19-6:2014

Ledare:Rund solid koppar, IEC 60228 klass 1

Isolering: Halogenfri UV-skyddad polyetylen

Identifiering: 3 ledare: gul/grön, blå, brun; 4 ledare: gul/grön, blå, brun, svart; 5 ledare gul/grön, blå, brun, svart, grå

Skärm: Aluminium / plastlaminat i elektrisk kontakt med en längslagd biledare av förtent koppar.

Aluminium tjocklek 0,15 mm

Yttermantel: Halogenfri och UV-beständig polyolefin kompound, färg: vit

 

MEKANISKA DETALJER

Min. böjradie: (D = yttre diameter)

-Under hantering och installation : 10 x D

-Vid slutmontage, endast en böjning: 3 x D

Max. dragkrafter:  (A = Tvärsnitt av inre ledare) A x 50 N/mm²

 

Ladda ner DoP dokument (pdf)

 

E-nummer Ledarantal och area Förpackning EAN-kod
0463101 3G1,5 R50 6438176224410
0463104 3G1,5 B250 6438176224427
0463105 3G1,5 T500 6438176224434
0463111 3G2,5 R50 6438176224441
0463114 3G2,5 B150 6438176224458
0463115 3G2,5 T500 6438176224465
0463121 4G1,5 R50 6438176224472
0463124 4G1,5 B200 6438176224489
0463125 4G1,5 T500 6438176224496
0463141 5G1,5 R50 6438176224533
0463144 5G1,5 B150 6438176224540
0463145 5G1,5 T500 6438176224557
0463151 5G2,5 R50 6438176224564
0463154 5G2,5 B150 6438176224571
0463155 5G2,5 T500 6438176224588

 

Reka kod Ledarantal och area [mm2] Ledarrsistans DC 20 C Mantel tjocklek [mm] Yttre diameter ca [mm] Vikt ca. [kg/km]
1254683 3G1,5 12,1 1,2 8,5 110
1254684 4G1,5 12,1 1,2 9,5 130
1254685 5G1,5 12,1 1,2 10,5 155
1254688 3G2,5 7,41 1,2 9,5 150
1254689 4G2,5 7,41 1,2 10,5 180
1254690 5G2,5 7,41 1,2 11,5 215