Skip to main content

Mottagningsställen

Svenssons mottagningsställen för returtrummor

Svensson Wire and Cable Packaging AB

Svenssons
Gjuterivägen (I anslutning till vår övriga verksamhet)
311 32 Falkenberg

Svenssons
C/o Draka Kabel Sverige AB (inne på Draka Kabels område)
Vallgatan 5
571 88 Nässjö

För eventuella frågor vänd Er till vårt huvudkontor i Falkenberg
Växel: 0346-569 00

Kontaktpersoner:

Magnus Falkehag 0346-569 02
Fredrik Börjesson 0346-569 33

 

1. Mottagning och klassning
Vid ankomst av begagnade trummor följs följande arbetsgång:
Kontrollera på frakthandlingarna varifrån trummorna kommer. Vi behöver också organisationsnummer och bankgironummer.Trummorna lossas och räknas. Om inte klassning sker direkt skall trummorna ställas ihop och märkas med leverantörens namn samt mottagningsdatum.Vid tillfälle tas trummorna in för klassificering.

2. Dokumentation och rapportering
Dokumentation och rapportering av mottagande/granskning sker enligt följande:
Mottagningen och granskningen dokumenteras på blankett "Återköp returtrummor" VBL4-08--10.

Blanketten lämnas till kontoret där det görs ett inköp av trummorna enligt klassningsblanketten.
Inköpet genererar en blankett "återköp av returer". Denna blankett skickas till leverantören som ett kvitto på vad vi tagit emot och hur vi har bedömt det.
Det finns två olika utbetalningssätt.
Behandla blanketten som en leverantörsfaktura och betala ut till leverantörens bankgironummer.
Sända blanketten till kunden varvid denne fakturerar.
Frakthandlingar och återköpsblanketten arkiveras på kontoret.

3. Åtgärdande av returtrummor
Trummorna åtgärdas enligt följande:
Felfria trummor efterspänns med mutterdragare. (vintertid kan detta i vissa fall slopas)
(känn efter om trumman är lös). Alla skyltar och andra etiketter skall tas bort.
Reparabla trummor lagas upp till godkänd nivå (felfri).
Vid kassering av trummor återanvänds material som är felfritt. (gäller K 12 och uppåt)
Gavlarna läggs på pall och körs sedan till soptippen. Kasserat material eller trummor ställs på uppmärkt plats utanför lokalen.

Felfria trummor lagras utanför trumlagningen i väntan på leverans.