Skip to main content

Återköpsprislista

Återköpsprislista för kabeltrummor 01.07.2015

Gäller för leveranser från Rekas kunder.
Vi ombesörjer gärna hämtning av trummor från Ert lager eller arbetsställe. Kontakta oss för fraktoffert. 

Typ/storlek

Debiteringspris SEK/st.

Returpris (SEK) Prima Returpris (SEK) 80% Returpris (SEK) 60% Kassations avgift (SEK)
K5 110 0   0  
K6 131 85   51 80
K7 169 110   66 80
K8 216 151   91 80
K9 281 196   118 80
K10 410 287   172 180
K11 469 328   197 180
K12 790 553 442 332 180
K14 947 691 553 415 180
K16 1449 1058 846 635 450
K18 1778 1298 1038 779 450
K20 2435 1778 1422 1067 450
K22 3160 2307 1846 1384 580
K24 3687 2765 2212 1659 580
K26 8163 6203 4962 3722 1080
K28 9480 7207 5766 4324 1080
K30 10666 8111 6489 4867 1080

Regler för klassning av returtrummor

100% Trumman är felfri (endast mutterdragning erfordras)
80% Från K8 och uppåt max ett fel
60% K6-7 ett fel K8-11 och uppåt max två fel. Övriga max tre fel. 

Felfria Trumman är felfri (endast mutterdragning erfordras)
Reparabla En krossad kärnträbit, en bult saknas, en kantbit trasig (gäller från K 7) 

Följande trummor kasseras:

 • Rötangripna
 • Bräckta trumgavlar 
 • Trummor ej tillverkade efter svensk standard (Gäller även "hemmalagade" trummor) 
 • Nermålade, oljiga eller kletiga trummor samt mycket smutsiga trummor 
 • Skräp i trumman 
 • Vassa eller hårda föremål i kärnan 
 • Centrumnav som är skadade eller deformerade 
 • Trummor mellan K 6- K 7 som har två eller fler fel 
 • Trummor mellan K 8 - K 11 som har tre eller fler fel 
 • Trummor mellan K 12 - K 30 som har fyra eller fler fel 
 • Trummor med stålkärna tas endast emot efter överenskommelse 

För trummor med kabel kvar debiteras timtid för avrullning samt destruktionsavgift för kabeln. 

Eftersom vi är tvingade att betala destruktionsavgift för kasserade trummor debiteras avgift enligt nedan: 

K 6-9 80,-
K 10-14 180,-
K 16-20 450,-
K 22-24 580,-
K 26 830,-
K 28 1080,-
K 30 1080,-


Spar onödiga fraktkostnader och kassera Dina trummor själv.

På fraktsedeln skall framgå fullständigt namn och adress samt om det är första gången skall sida tre i detta dokument fyllas i och medfölja, alt faxas eller mailas.

Betalningsvillkor: 60 dagar netto
Leveransvillkor: Fritt något av våra lager