Skip to main content

Testlaboratorium

Provningen innefattar tre delområden:

• Brandlaboratoriet
• Plastlaboratoriet
• Ellaboratoriet

Testlaboratoriets kompetenta personal betjänar alla affärsområden inom Reka Kabel med moderna testmetoder och testutrustningar.