Skip to main content

EQFR Halogenfri styrkabel

Nyckelflaggan

 För fast förläggning inom och utomhus. I mark i enlighet med gällande föreskrifter

SS 424 03 21 i tillämpliga delar

Egenskaper: 
Med koncentrisk ledare. Självslocknande och låg brandspridning EN 60332-1-2, halogenfri, låg korrosivitet på rökgaser EN 60754-2 och låg rökutveckling EN 61034-2
Brandspridningsklass: 
Dca-s2, d2, a2
CPR - DoP: 
Ledare: 

Entrådig, rund kopparledare

Isolering: 
Halogenfri polyolefin
Identifiering: 

Parterna är siffermärkta enligt SS 424 17 20

Cu skärm: 
Koppartrådar med motspiral
Tvinnad: 
Parterna är sammankablade och däröver fi nns en bandning
Yttermantel: 
Grå, halogenfri UV-beständig polyolefin