Skip to main content

Styrkabel

Reka Kabels styrkablar är lämpliga för fast installation utom- och inomhus. Styrkablarna är högklassiga kablar med blyfria PVC-blandningar, lämpade för normal användning.

Styrkablar kan också fås i halogenfria versioner. Rökutvecklingen från dessa kablar är liten och kablarna sprider inte brand sprider inte brand när de är förlagda i bunt.

Brandresistent FRHF-styrkabel lämpar sig för installationer där säkerheten förutsätter att system för larm, styrning, signalering och energimatning fortsätter att fungera även under en brand. Under brand bibehålls kabelns funktionsförmåga tack vare en obrännbar och isolerande glimmerbandning som har lindats runt kopparledarna. Rökutvecklingen från brandresistenta styrkablar är liter och kablarna sprider inte brand vid förläggning i bunt. Brandresistenta styrkablar finns i produktgruppen Flamerex.