Skip to main content

Instrumenteringskabel

Reka Kabels halogenfria instrumenteringskablar är lämpliga för fast installation inom- och utomhus. Instrumenteringskablar används för signalöverföring mellan automations-, instrumenterings- och processtyrsystem samt i signalerings- och övervakningssystem.

De material i halogenfria instrumenteringskablar är lätta att återvinna och innehåller ingen PVC. Rökutvecklingen från halogenfria kablar är liten och kablarna sprider inte brand, varken separat förlagda eller i bunt. Halogenfria instrumenteringskablar rekommenderas för användning i lokaler där många människor uppehåller sig och vilka är problematiska att evakuera. Sådana lokaler är till exempel daghem, skolor, äldreboenden, restauranger och offentliga byggnader.