Skip to main content

FQAR-PG Blå Halogenfri elektronikkabel

Nyckelflaggan

För fast förläggning inom och utomhus, dock ej i mark, i elektronikutrustningar för kontroll, mätning och processreglering där yttre störningar och signalförvrängningar skall undvikas.

SS 424 03 21 i tillämpliga delar

Egenskaper: 
Partvinnade och gemensam skärm. Halogenfri, låg korrosivitet på rökgaser EN 60754-2 och låg rökutveckling EN 61034-2
Brandspridningsklass: 
Dca-s2, d2, a2
CPR - DoP: 
Ledare: 

Fåtrådig, rund, förtent kopparledare

Isolering: 
Halogenfri polyolefin
Identifiering: 

Parterna är siffermärkta enligt SS 424 17 20

Partvinnad: 
Parterna är tvinnade till par, som är sammankablade, däröver fi nns en bandning
Metallisk skärm: 
Aluminium-/plastlaminat i elektrisk kontakt med en längslagd, fåtrådig biledare av förtent koppar
Yttermantel: 
Blå, halogenfri UV-beständig polyolefin