Skip to main content

Reka Kabels historia

Reka Kabel påbörjade kabeltillverkning i Hyvinge år 1961. Kabeltillverkningen föregicks av Reka-koncernens brokiga inledningsfaser inom skoindustrin, som sträcker sig tillbaka till år 1898. De gångna åren innefattar också tillverkning av både avloppsrör och ledningssatser till bilindustrin.

Vi har vandrat en lång och arbetsfylld väg fram till idag. Under årtiondena har verksamheten utvecklats och såväl produktsortimentet som kontor och fabriker har utvidgats. Med åren har vi etablerat vår plats som leverantör av högklassiga kabellösningar för industrins, byggbranschens, eldistributionens och telenätens behov. Förstklassig kvalitet och att möta kundernas behov har ju sedan länge varit viktiga saker för oss Reka-anställda.