Skip to main content

Reka föds

I mars 1961 hyrde man en fabriksvåning av Villayhtymä för Kabelfabrikens behov.

I mars 1961 hyrde man en fabriksvåning av Villayhtymä för Kabelfabrikens behov. Kabeltillverkningen bedrevs till en början som en avdelning inom Rentto Oy, under varumärket
RE-KA och med en grön tråd som symbol.

De första av Suomen Sähkötarkastuslaitos (Finlands Elinspektionsanstalt) godkända installationsledningarna levererades i juli 1961, och denna tidpunkt anses vara den egentliga starten för Reka Kabels verksamhet.