FRHF signal

Produktkategori
Spänning
Sök

FRHF-ELQY

Signalkabel för fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas i rör i marken. För platser där säkerheten kräver drift av larm-, kontroll-, signalerings- och energikretsar även under en brand. Ledarisoleringen måste skyddas mot UV-strålning. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Inget krav på CPR-klassificering.