FRHF-ELQY

Ladda ner produktgruppdatablad

Signalkabel för fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas i rör i marken. För platser där säkerheten kräver drift av larm-, kontroll-, signalerings- och energikretsar även under en brand. Ledarisoleringen måste skyddas mot UV-strålning. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Inget krav på CPR-klassificering.

Standarder SS 424 16 16, HD 604
Ledare Entrådig, rund kopparledare,EN/IEC 60228 klass 1
Isolering Halogenfri PEX, mica band
Core Identification (alla färgkombinationer i kabelfamiljen) vit, blå
vit, blå, vit, orange, vit, grön, vit, brun, vit, grå, röd, blå, röd, orange, röd, grön, röd, brun, röd, grå
Separationsmantel Halogenfri fyllmassa
Overheath UV-skyddad halogenfri polyolefinblandning

1x2x1 mm (0,75 mm2)

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

1x2x1 mm (0,75 mm2)

Nominell diameter för hela kabeln mm 7
Kabelns nominella vikt kg/km 76
Ledarmaterial Koppar
Ledarens nominella diameter mm 1.05
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 0
Antal ledningar 2
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel mm 105
Vid slutlig installation, kabel mm 70
Under hantering och installation, kabel cm 11
Vid slutlig installation, kabel cm 7
Max. dragkraft
Motstånd 20 ° C Ω/km 24,5
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -40
Max ledartemperatur vid normal drift °C 70
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 160
EAN-kod 6438176213667
Reka-kod 1702350
Nominell diameter för hela kabeln mm 7
Kabelns nominella vikt kg/km 76
Ledarmaterial Koppar
Ledarens nominella diameter mm 1.05
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 0
Antal ledningar 2
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel mm 105
Vid slutlig installation, kabel mm 70
Under hantering och installation, kabel cm 11
Vid slutlig installation, kabel cm 7
Max. dragkraft
Motstånd 20 ° C Ω/km 24,5
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -40
Max ledartemperatur vid normal drift °C 70
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 160
EAN-kod 6438176009772
Reka-kod 1702350

10x2x1,0 mm (0,75mm2)

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

10x2x1,0 mm (0,75mm2)

Nominell diameter för hela kabeln mm 18
Kabelns nominella vikt kg/km 427
Ledarmaterial Koppar
Ledarens nominella diameter mm 1.05
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 0
Antal ledningar 20
Min. böjningsradie
Under hantering och installation, kabel mm 270
Vid slutlig installation, kabel mm 180
Under hantering och installation, kabel cm 27
Vid slutlig installation, kabel cm 18
Max. dragkraft
Motstånd 20 ° C Ω/km 24,5
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -15
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -40
Max ledartemperatur vid normal drift °C 70
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 160
EAN-kod 6438176009796
Reka-kod 1702351