AXMK GY

Ladda ner produktgruppdatablad

Aluminiumkraftkabel För fast installation innomhus och utomhus. Får förläggas direkt i mark. UV-skyddad yttermantel och ledarisolering. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är flamskyddad enligt CPR-klass Eca.

Standarder SFS 4879, SS 424 14 18, HD 603 5 D & O
Reaktion vid brand Eca
HLR - DoP 2017030_DOP.pdf
Ledare 16...25 mm² fåtrådig, rund aluminiumledare EN/IEC 60228 klass 2
Isolering UV-skyddad tvärbunden polyeten XLPE
Core Identification (alla färgkombinationer i kabelfamiljen) GulGrön, brun, svart, grå
GulGrön, blå, brun, svart, grå
Overheath UV-resistent PVC-blandning
Överdragets färg Grå