AXCMK/PE

Ladda ner produktgruppdatablad

Aluminiumkraftkabel För fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

Standarder SFS 5800
Ledare 25 mm² fåtrådig, rund aluminiumledare EN/IEC 60228 klass 2
35-240 mm² fåtrådig, sektorformad aluminiumledare EN/IEC 60228 klass 2
Isolering Tvärbunden polyeten XLPE
Core Identification (alla färgkombinationer i kabelfamiljen) Brun, svart, grå
Blå, brun, svart, grå
Metallskärm Koppartrådar och koppartejp
Overheath UV-skyddad halogenfri polyeten PELLD
Överdragets färg Svart