AHXAMK-W 6/10 (12) kV 3-ledare

Ladda ner produktgruppdatablad

Mellanspänningskabel För fast installation utomhus. Får förläggas direkt i mark och även att plogas ner. Kabeln är längsgående och radiellt vattentät och är därför lämplig där våt jord och/eller färskvatten permanent förekommer. Installationen skall utföras enligt regelverket i respektive land. Kabeln är halogenfri, men inte brandresistent. Kabeln är inte CPR-klassad.

Standarder HD 620 10 F, SFS 5636
Ledare Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare, EN/IEC 60228 klass 2
Ledarskärm Halvledande tvärbunden polyeten XLPE
Isolering Tvärbunden polyeten XLPE
Isolationsskärm Halvledande tvärbunden polyeten XLPE
Core Identification (alla färgkombinationer i kabelfamiljen) Vit fasnumrering: L1, L2, L3
Inre täckning Halvledande band, fungerar också som diffusionsspärr i längsvattentät
Metallskärm Halvledande svällband. Längslöpande aluminiumband med limmat överlapp häftad till manteln. Aluminiumbandet fungerar också som diffusionsspärr
Overheath PE-plast PELLD
Överdragets färg Svart

3x50+35 Cu

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x50+35 Cu

Nominell diameter för hela kabeln mm 50
Kabelns nominella vikt kg/km 1778
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 50
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 15.3
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 35
Under hantering och installation, kabel cm 60
I slutlig installation fasledare cm 24
Vid slutlig installation, kabel cm 42
Under hantering och installation fasledare m 0.35
Under hantering och installation, kabel m 0.6
I slutlig installation fasledare m 0.24
Vid slutlig installation, kabel m 0.42
Max. dragkraft
Drag ögla kN 7.5
Dragstrumpa kN 2.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,641
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6438176300138
Reka-kod 1187032

3x70+35 Cu

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x70+35 Cu

Nominell diameter för hela kabeln mm 53
Kabelns nominella vikt kg/km 2043
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 9.5
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 70
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 16.7
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 38
Under hantering och installation, kabel cm 64
I slutlig installation fasledare cm 26
Vid slutlig installation, kabel cm 45
Under hantering och installation fasledare m 0.38
Under hantering och installation, kabel m 0.64
I slutlig installation fasledare m 0.26
Vid slutlig installation, kabel m 0.45
Max. dragkraft
Drag ögla kN 10.5
Dragstrumpa kN 3.2
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,443
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006226023
Reka-kod 1187033
Nominell diameter för hela kabeln mm 53
Kabelns nominella vikt kg/km 2043
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 9.5
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 70
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 16.7
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 38
Under hantering och installation, kabel cm 64
I slutlig installation fasledare cm 26
Vid slutlig installation, kabel cm 45
Under hantering och installation fasledare m 0.38
Under hantering och installation, kabel m 0.64
I slutlig installation fasledare m 0.26
Vid slutlig installation, kabel m 0.45
Max. dragkraft
Drag ögla kN 10.5
Dragstrumpa kN 3.2
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,443
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006225996
Reka-kod 1187033

3x95+35 Cu

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x95+35 Cu

Nominell diameter för hela kabeln mm 57
Kabelns nominella vikt kg/km 2380
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 11.1
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 95
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 18.4
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 39
Under hantering och installation, kabel cm 68
I slutlig installation fasledare cm 27
Vid slutlig installation, kabel cm 48
Under hantering och installation fasledare m 0.39
Under hantering och installation, kabel m 0.68
I slutlig installation fasledare m 0.27
Vid slutlig installation, kabel m 0.48
Max. dragkraft
Drag ögla kN 14.3
Dragstrumpa kN 4.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,320
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006226047
Reka-kod 1187034

3x120+35 Cu

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x120+35 Cu

Nominell diameter för hela kabeln mm 60
Kabelns nominella vikt kg/km 2702
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 12.6
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 120
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 19.8
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 42
Under hantering och installation, kabel cm 72
I slutlig installation fasledare cm 29
Vid slutlig installation, kabel cm 50
Under hantering och installation fasledare m 0.42
Under hantering och installation, kabel m 0.72
I slutlig installation fasledare m 0.29
Vid slutlig installation, kabel m 0.5
Max. dragkraft
Drag ögla kN 18
Dragstrumpa kN 5.4
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,253
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006226061
Reka-kod 1187035

3x150+35 Cu

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x150+35 Cu

Nominell diameter för hela kabeln mm 63
Kabelns nominella vikt kg/km 3014
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 13.9
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 150
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 21.1
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 44
Under hantering och installation, kabel cm 76
I slutlig installation fasledare cm 30
Vid slutlig installation, kabel cm 53
Under hantering och installation fasledare m 0.44
Under hantering och installation, kabel m 0.76
I slutlig installation fasledare m 0.3
Vid slutlig installation, kabel m 0.53
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 6.8
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,206
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006226085
Reka-kod 1187036

3x185+35 Cu

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x185+35 Cu

Nominell diameter för hela kabeln mm 67
Kabelns nominella vikt kg/km 3475
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 15.6
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 185
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 23
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 47
Under hantering och installation, kabel cm 80
I slutlig installation fasledare cm 33
Vid slutlig installation, kabel cm 56
Under hantering och installation fasledare m 0.47
Under hantering och installation, kabel m 0.8
I slutlig installation fasledare m 0.33
Vid slutlig installation, kabel m 0.56
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.3
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,164
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006226108
Reka-kod 1187037

3x300+35 Cu

Elnummer Storlek Förpackning Spänning

3x300+35 Cu

Nominell diameter för hela kabeln mm 78
Kabelns nominella vikt kg/km 4863
Ledarmaterial Aluminium
Ledarens nominella diameter mm 19.8
Nominellt tvärsnittsarea för ledare mm2 300
Nominell tjocklek på isolering mm 3.4
Nominell diameter över isoleringen utan isoleringsskärm mm 27.5
Antal ledningar 3
Min. böjningsradie
Under hantering och installation fasledare cm 54
Under hantering och installation, kabel cm 94
I slutlig installation fasledare cm 38
Vid slutlig installation, kabel cm 66
Under hantering och installation fasledare m 0.54
Under hantering och installation, kabel m 0.94
I slutlig installation fasledare m 0.38
Vid slutlig installation, kabel m 0.66
Max. dragkraft
Drag ögla kN 20
Dragstrumpa kN 8.5
Motstånd 20 ° C Ω/km 0,100
Lägsta kabeltemperatur under transport °C -40
Lägsta kabeltemperatur under hantering och installation °C -20
Lägsta kabeltemperatur under drift °C -50
Max ledartemperatur vid normal drift °C 90
Max ledartemperatur under kortslutning (högst 5 sek.) °C 250
EAN-kod 6410006226559
Reka-kod 1187039