Reka Kabel 60 år

Berättelser om företagets historia och dess människor

I år firar Reka Kabel sitt 60-årsjubileum, och med anledning av detta samlar vi berättelser om företagets historia och dess människor på denna sida. Jubileumstemat kommer också att vara synligt i våra kanaler i sociala medier och i vår kundkommunikation under året.

1961

Kabeltillverkningen började 1961 i Hyvinge, när Villayhtymä hyrde ut en våning av sin fabriksbyggnad till en kabelfabrik. Kabeltillverkningen verkade inledningsvis som en avdelning av Rentto Oy under varumärket RE-KA, med en grön tråd som symbol.

De första installationskablarna som var godkända av Elektriska inspektoratet levererades i juli 1961, vilket ses som startskottet för Reka Kabels egentliga verksamhet.

1965

Det första årtiondet av kabeltillverkning

I och med nya maskiner började Reka även tillverka jordkablar 1962. Produktionslokalerna började emellertid bli för små. I början av 1965 flyttade Reka in i andra industri lokaler i Sahanmäki Hyvinge. De större lokalerna och nya maskinerna höjde produktionskapaciteten till en helt ny nivå.

Från och med 1966 har REKA tillhört Finska Elgrossisternas förbund. Medlemskapet möjliggjorde affärer med elgrossisterna vilket gav Rekas försäljning en avsevärd volymförbättring.

 

1972

Exporten startar och verksamheten utvidgas

På 70-talet utvidgades verksamheten och volymen växte. Reka tillverkade ledningssatser för bilindustrin, PVC-avloppsrör och kabelsatser för Saab Scania.

Efter att verksamheten utvidgades var Rekas första exportleverans till Island, och året var 1972.

1973

Fabriken i Keuru invigs

Tillverkningen av installationsledningar och klenare kablar flyttades från Hyvinge till Keuru, där man hade hittat en industrilokal lämplig för kabelproduktion. Fabriken byggdes ut och anpassades år 1984 för en effektivare layout.

Numera tillverkar fabriken halogenfria installation, styr, signal, instrument samt special och brandsäkra kablar.

Fabriken i Keuru invigs

1986

Ytterligare kapacitet för installationsledningar

År 1986 grundades en fabrik för kablage i Tervakoski, och 1993 inleddes tillverkning av kablage i Viborg. År 1992 grundades ett separat företag för denna verksamhet, Reka Harnesses Oy, vars verksamhet dock såldes 1997.

kablage i Tervakoski

1999

Riihimäki, tillverkningen av mellan- och högspänningskablar inleder ny tidsperiod

Tillverkningen av mellan- och högspänningskablar i Riihimäki  inleddes 1999 i och med detta började en ny tidsperiod på Reka. Den första tillverkningslinjen för mellanspänningskablar installerades i lokaler som tidigare användes av Paloheimo glasullsfabrik.

År 2006 började omfattande investeringar vid fabriken som resulterade i bland annat en andra tillverkningslinje för CCV-isolering samt nya fabriksutrymmen.