Skip to main content

Personalen skapar företaget

Reka Kabel har en lång historia inom den finländska industrin. Idag är vi Reka-anställda cirka 250 personer. Vi erbjuder personalen mångsidiga och sporrande arbetsuppgifter.

Vi skapar förutsättningar för yrkesfolk att växa och utveckla det egna arbetet. Karriärvägarna är många, och ett stort antal personer har också vid sidan av arbetet bl.a. avlagt olika examina inom el- och elektronikbranschen för att fördjupa sin kompetens. Vi lämnar också ekonomiskt stöd till frivillig utbildning.

En aktiv hobbyverksamhet på fritiden och motion med inriktning på upprätthållande av fysisk kondition ökar personalens övergripande välmående och trivsel. Vi tar hand om vår personal genom att satsa aktivt på arbetarskydd, arbetshälsovård och ork i arbetet.

Vi bemöter vår personal rättvist och jämlikt.

Vi vill vara en eftertraktad och uppskattad arbetsgivare nu och i framtiden!