Skip to main content

Reka Kabels vision

El är den renaste och mest användningsdugliga energiformen. Dess roll i vardagslivet växer och i framtiden ökar användningen. Vi levererar högkvalitativa kabellösningar till kabelinstallationer inom industri, byggverksamhet, eldistribution och datakommunikation.

Det centrala i vår verksamhet är, att

  • vi verkar internationellt
  • vi växer lönsamt
  • vi producerar mervärde för våra kunder och
  • vi är kända för pålitlighet, smidighet och bra service.