Skip to main content

Verksamheten och produktsortimentet utvidgas

Bolagets första exportleverans gick till Island 1972. Vid samma tid började man tillverka avloppsrör av PVC, samt kabelsatser till Saab Scania. Vid decennieskiftet utökades produktionen av kabelsatser och ledningssatser tillverkades till bilindustrin.

Bolagets plastanläggning i Hyvinge brann 1972 och en ny byggdes påföljande år. I Keuru hittade man en hall som var lämplig för kabelproduktion, och dit flyttades tillverkningen av installationsledningar och klenare kablar från Hyvinge. Fabriken byggdes ut år 1984, och där tillverkas numera installations-, styr-, anslutnings- och kopplingskablar samt brandresistenta och halogenfria specialkablar.

Dragning av koppartråd inleddes i Hyvinge 1977. När ”Nedre Fabriken” stod klar 1988 påbörjades också egen dragning av aluminiumtråd.

En fabrik för ledarsatser grundades 1986 i Tervakoski och 1993 inleddes tillverkning av ledarsatser i Viborg. 1992 grundade man för denna verksamhet ett separat företag, Reka Harnesses Oy, vars verksamhet dock såldes 1997.