Skip to main content

Reka-koncernens tidiga år

Reka-koncernens rötter når ända till år 1898, då Edvard Rentto inledde sin karriär i skofabriken i Korkeakoski.

Med en gedigen yrkeskunskap flyttade han till Tammerfors och blev teknisk chef för skofabriken Kenkätehdas Oy Attila, och år 1915 blev han huvudägare till fabriken. Edvard fungerade som verkställande direktör för företaget fram till år 1921, och därefter som styrelsens ordförande fram till sin död år 1927.

Av Edvard Renttos sju barn arbetade Kalle Edvard som direktör och försäljningschef för Attila medan Onni Kullervo fortfarande studerade vid Tekniska Högskolan. Det ekonomiskt svåra läget år 1932 gjorde att bröderna Rentto sålde aktierna i Attila till den välkände skofabrikanten Emil Aaltonen. Bröderna blev dock kvar i företagets tjänst.