Skip to main content

Keski- ja suurjännitekaapeleiden aikakausi

Tillverkning av mellan- och högspänningskablar påbörjades år 1999. Den första produktionslinjen för mellanspänningskablar installerades i lokaler som tidigare användes av Paloheimo glasullsfabrik. I Keuru byggdes en modern förpackningscentral, där man tog i bruk automatiska förpackningsmaskiner med slingstyrda truckar.

Vid fabriken i Riihimäki togs en ny isolationslinje i bruk år 2006, och den första etappen av fabrikshallen färdigställdes påföljande år. Projektet slutfördes 2008, då man fick sammanlagt 10 000 m² ny industriyta i Riihimäki.

Fabrikslokaler köptes i ryska Podolski, där tillverkning av mellanspänningskablar påbörjades 2007. År 2013 sålde Reka Kabel sitt kabeltillverkningsbolag i Ryssland.

År 2011 firade Reka Kabel sitt femtioårsjubileum.