Skip to main content

Kabeltillverkningens första tid

Av råmaterialen köptes största delen av koppartråden från Outokumpu i Borgå och tunna trådar från Suomen Kaapelitehdas (Finlands Kabelfabrik). Plastgranulaten som användes till isolation och mantel hämtades från England.

Kabelförsäljningen på den tiden sköttes av en agenturaffär i Helsingfors, med både installationsföretag och elverk som kunder. År 1962 gjorde nya maskiner att det blev möjligt att också tillverka jordkablar. Samtidigt kunde tillverkningsprogrammet utökas med installationskablar med ännu högre elektrisk ledningsförmåga. I takt med nya produktionslinjer började fabrikslokalerna bli trånga.

Övertagandet av kabelfabrikens nya byggnad på Sågbacken 1965 innebar tillgång till egna, nya fabrikslokaler. Samma år bildades ett separat aktiebolag, RE-KA Oy, som drevs som självständigt dotterbolag till Rentto Oy. År 1989 blev det moderbolag i koncernen.

Sedan år 1966 har REKA tillhört grossistorganisationen SuomenSähkötukkuliikkeidenliitto (SSTL), numera Sähköteknisen Kaupan Liitto (STK). Medlemskapet möjliggjorde utnyttjandet av grossister och förde in REKA:s försäljning på helt nya banor. År 1970 ändrades bolagets namn till Kaapelitehdas REKA Oy, dvs. Kabelfabriken REKA Oy.