Skip to main content

Hyvinge skofabrik får sin början

När konjunkturen förbättrades hade Onni K. Rentto blivit färdig diplomingenjör och började söka efter ett företag inom skoindustrin som han skulle kunna köpa, och hittade ett sådant i Hyvinge. År 1938 tog han över ledningen för fabriken, som fortsatte sin verksamhet ända fram till 1990.

Tio år tidigare hade Rentto Oy köpt huvuddelen av Aaltonens skoindustri, och som en följd av detta grundades Aaltosen Kenkätehdas Oy. Verksamheten bedrevs fram till 1997.

Onni K. Rentto förde med sig produktionsidén för cellgummi från Tyskland år 1953, då Rentto Oy:s gummiindustri inledde sin verksamhet i lokaler hyrda av Hyvinkään Saha (Hyvinge Såg) på Sågbacken i Hyvinge.