Skip to main content

Riihimäkifabriken

Vid fabriken i Riihimäki tillverkas jordkablar för mellan- och högspänning.

Vid fabriken i Riihimäki tillverkas jordkablar för mellan- och högspänning. I takt med investeringar som gjordes åren 2006–2008 har fabrikens kapacitet fördubblats. I fabriken tillverkas kablarna från dragning av aluminiumtråd till provning av de färdiga kablarna.