Skip to main content

Keurufabriken

Fabriken i Keuru är specialiserad på installations-, styr-, anslutnings-, tele- och kopplingskablar samt brandresistenta och halogenfria specialkablar.

Från fabrikens moderna förpackningscentral kan man snabbt leverera produkten till kunden på önskat leveranssätt, snabbt och pålitligt. Det finns ett stort antal förpackningsstorlekar och lagermängderna har optimerats efter kundernas behov.

I Keuru utförs också dragningen av koppartråd, som är gemensam för samtliga fabriker. En modern logistikcentral skickar de färdiga produkterna till kunderna på avtalat sätt.