Skip to main content

Hyvingefabriken

Hyvingefabriken är specialiserad på tillverkning av kraftkablar med märkspänningen 1 kV. Tillverkningsprocessen täcker hela produktionskedjan från råmaterial till färdig kabel. I Hyvinge tillverkas blandningar av PVC- och LSF-plaster samt kablarnas aluminium- och kopparledare.

Förutom produktionsverksamheten finns i Hyvinge också företagsledning, försäljning, marknadsföring, produktplanering samt inköpsavdelning. Forsknings- och utvecklingsverksamheten för kablar är centraliserad till Hyvinge.