Skip to main content

Produktionsanläggningar

Reka Kabels produktionsanläggningar använder sig av modern teknik. I deras produktsortiment ingår högklassiga elkablar från 75 V signalöverföringskablar till 170 kV högspänningskablar.

Förutom produktionsmaskinerna finns på fabriksområdena också laboratorielokaler som behövs för provning, utveckling och testning av kablarna.

Vid tillverkningen av kablar använder vi de bästa råvarorna och alltid så miljövänliga och återvinningsbara material som möjligt.

Reka Kabel har under de senaste åren bl.a. satsat på jordkablar för säkerställning av störningsfri eldistribution, brandresistenta kablar lämpade för kritiska lokaler samt produktutveckling av kraftkablar som används i vindkraftverk och utveckling av tillverkningsprocessen för dessa kablar.