Skip to main content

Plastlaboratoriet

Kabelprodukterna utvecklas kontinuerligt. Vårt moderna plastlaboratorium ger svar på branschens utmaningar.

Nya material och produkter samt ett rikhaltigt produktsortiment måste alltid testas omsorgsfullt, så att kunden får en lämplig och säker produkt. Oberoende av kabelns användningsändamål måste den tåla miljöförhållandena och vara säker under drift.

Kabelstandarderna ger en utgångspunkt för provningen av kabeln, och i vårt laboratorium kan vi också testa de yttersta gränserna för kabelmaterialens hållfasthet.

Våra utrustningar är moderna och de kalibreras och underhålls regelbundet.