Skip to main content

Ellaboratoriet

En kabels uppgift är att leda ström på ett tillförlitligt och säkert sätt, och därför utgör mätning av elektrisk ledningsförmåga och isolationsegenskaper grunden för provning.

I ellaboratoriet kan man genomföra mätningar av ledarmetallens ledningsförmåga och av isolations- och mantelmaterialens isolationsresistans.