Skip to main content

Brandlaboratoriet

En avgörande faktor när det gäller att förebygga brandskador är brandresistenta kablar som fungerar trots branden och som har låg rökutveckling.

En eldsvåda är alltid oförutsägbar och man har därför utvecklat olika tester där man försöker efterlikna verkliga situationer. Vårt brandlaboratorium är stommen för vår forskning och produktutveckling.

Brandtestningsmetoder

 

Brandtest på kabelbunt IEC 60332-3
Test av självslocknande hos enskilda kablar och ledare IEC 60332-1

Mätning av rökdensitet IEC 61034
Brandtest på spänningsförande kabel IEC 60331-11