Skip to main content

Anläggningen för högspänningsprovning

Mellan- och högspänningskablar testas i en ny, modern anläggning för högspänningsprovning i Riihimäki.

På varje rullängd genomförs ett spänningsprov för verifiering av isolationshållfasthet och att kabeln är oskadad. Vid kontrollen av isolationens kvalitet görs också en mätning av partiell urladdning för att säkerställa att kabelns isolation är homogen och att det elektriska fältet fördelar sig jämnt.

Provspänningarna i anläggningen för högspänningsprovning sträcker sig ända upp till 230 kV. I det störningsskyddade provrummet kan man genomföra mätningar av partiell urladdning på kablar av vilka krävs att de uppnår en nivå under 2 pC.