Skip to main content

Kvalitetsförvaltning

I kvalitetsförvaltningen ingår kvalitetsstyrning och kvalitetssäkring.

Genom kvalitetsstyrningen strävar vi efter att uppfylla de krav som kunderna och standarderna ställer på oss. Målsättningen för kvalitetssäkringen är att uppnå kundernas förtroende och att genomföra målen. Provningsanläggningarna och testlaboratorierna utvecklar och säkerställer vår kvalitetsförvaltning.