Skip to main content

Miljöansvar

I vår verksamhet tar vi hänsyn till kraven på miljöns välmående. Vårt miljösystem är certifierat enligt standarden SFS-EN ISO 14001, och i vår verksamhet genomför vi utveckling enligt Internationella Handelskammarens riktlinjer.

 

Vid anskaffningen av råvaror använder vi oss av leverantörer som informerar om och tar hänsyn till miljöeffekterna av sin egen verksamhet. I vår produktion minimerar vi energianvändningen och mängden uppkommande avfall.

Vi sorterar, återanvänder och utnyttjar plaster, metaller och förpackningsmaterial överallt där det är möjligt.

Vi utvecklar produkter som belastar naturen och miljön så lite som möjligt.

Miljöcertifikat

Reka Kabels målsättning är att heltäckande och systematiskt ta hand om verksamhetens miljöaspekter. Med ett funktionellt verksamhetssystem strävar vi efter att uppnå målsättningen. I miljörelaterade frågor uppfyller vår verksamhetshandbok ISO 14001-standarden (beviljad till Reka Kabel 6.9.2018, ursprungligen beviljad 7.2.2001).

ISO 14001:2015ISO 14001:2015

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO 14001

RINKI-intyg