Skip to main content

Ansvar

Vid Reka Kabel består ledningsuppgiften av kvalitetsledning, miljöskydd, riskhantering, säkerhetsledning och välmående i arbetet.

Vi producerar våra kablar i en säker arbetsmiljö. Lagstiftningen och standarderna bestämmer miniminivån för tillverkningen. Vår målsättning är att överskrida den genom att kontinuerligt utveckla vår verksamhet. Vi förbinder oss att leverera testade, tillförlitliga och långlivade kablar som uppfyller kundens krav. De uppfyller RoHS-direktivet 2011/65/EU (Restriction of Certain Hazardous Substances – begränsning av användningen av vissa farliga ämnen). Som nedströmsanvändare har vi också sett till att REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 uppfylls och att våra material innehåller inga ämnen enligt REACH-förordningens s.k. kandidatförteckning (SVHC).

Våra produkter innehåller inga farliga kemikalier. Vid sidan av PVC-kablar erbjuder vi halogenfria lösningar. Vi köper råvarorna från företag som informerar om och tar hänsyn till miljöeffekterna av sin egen verksamhet. Vi utvecklar produkter som belastar naturen och miljön så lite som möjligt.

Våra ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 certifieringar täcker alla våra låg-, medium- och högspänningskablar, samt alla våra processer och funktioner i Hyvinge, Keuru och Riihimäki.

I den engelskspråkiga versionen är REACH-förordningen (EC) N:o 1907/2006

Ladda ner REACH- och RoHS-intyg om överensstämmelse (PDF)

ecovadis_rating_certificate.jpg

EcoVadis certificateEcoVadis certificate

Ladda PDF