Skip to main content

Ansvar

Vid Reka Kabel består ledningsuppgiften av kvalitetsledning, miljöskydd, riskhantering, säkerhetsledning och välmående i arbetet.

Vi producerar våra kablar i en säker arbetsmiljö. Lagstiftningen och standarderna bestämmer miniminivån för tillverkningen. Vår målsättning är att överskrida den genom att kontinuerligt utveckla vår verksamhet. Vi förbinder oss att leverera testade, tillförlitliga och långlivade kablar som uppfyller kundens krav. De uppfyller RoHS-direktivet 2011/65/EU (Restriction of Certain Hazardous Substances – begränsning av användningen av vissa farliga ämnen). Som nedströmsanvändare har vi också sett till att REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006 uppfylls och att våra material innehåller inga ämnen enligt REACH-förordningens s.k. kandidatförteckning (SVHC).

Våra produkter innehåller inga farliga kemikalier. Vid sidan av PVC-kablar erbjuder vi halogenfria lösningar. Vi köper råvarorna från företag som informerar om och tar hänsyn till miljöeffekterna av sin egen verksamhet. Vi utvecklar produkter som belastar naturen och miljön så lite som möjligt.

Våra ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 certifieringar täcker alla våra låg-, medium- och högspänningskablar, samt alla våra processer och funktioner i Hyvinge, Keuru och Riihimäki.

I den engelskspråkiga versionen är REACH-förordningen (EC) N:o 1907/2006

Ladda ner REACH- och RoHS-intyg om överensstämmelse (PDF)

Vi utvärderar vår ansvarsnivå årligen med det internationella EcoVadis-systemet. EcoVadis är ett oberoende CSR (Corporate Social Responsibility) -bedömningsorgan som utvärderar miljöansvar, arbetsmetoder, etik och försörjningskedjans hållbarhet. Utvärderingskriterierna är baserade på internationella företagsansvarskriterier, såsom GRI, UN Global Compact och ILO-principerna samt ISO 26000-standarden.

Vi har uppnått en guldnivå som betyg under de senaste två åren, varav vi är stolta och glada. Ansvar består av enligt målsättningar utförda dagliga åtgärder som möjliggörs genom välplanerade processer.

EcoVadis certificateEcoVadis certificate

Ladda PDF

EcoVadis scorecardEcoVadis scorecard

 

 

 

 Ladda PDF

Green label Certificate of AppreciationGreen label certificate of appreciation

 

 

 

 

 

Ladda PDF