Skip to main content

Mellanspänningskabel

Mellanspänningskablar tillverkas för spänningsnivåerna 12–36 kV. Reka Kabels mellanspänningskablar i produktfamiljen Dryrex tillverkas i norra Europas modernaste fabrik för mellanspänningskablar i Riihimäki. Mellanspänningskablar tillverkas både med aluminium- och kopparledare, med ledarareor upp till 1 200 mm2.

Dryrex mellanspänningskablar är isolerade med korslänkad (XLPE-)polyeten och de representerar en isolationsteknik av toppklass.

Användningsobjekt för de ytterst driftsäkra mellanspänningskablarna är industri, elproduktion, distribution och överföring av el samt kablage i vindkraftsparker. Dessutom används dessa mellanspänningskablar i kollektivtrafikens infrastrukturer, såsom elektrifiering av järnvägs- och tunnelbanespår. Vid behov kan våra mellanspänningskablar tillverkas av specialplaster, då de blir brandklassade och lämpar sig att installeras också i tunnlar och inomhusutrymmen.

Reka Kabel finns nära sina kunder och känner till deras behov. Därför koncentrerar vi oss inte enbart på standardprodukter, utan vi kan också ta fram skräddarsydda produkter som kräver speciallösningar, såsom kundspecifika kabelkonstruktioner och kabellösningar.

I Finland har användningen av mellanspänningskablar tyngdpunkten på byggnation av vädersäkrade elnät och förbättring av elnätens driftsäkerhet. Användning av mellanspänningskablar möjliggör att elnäten flyttas och placeras under jord, vilket har visat sig vara en tillförlitlig metod att undvika stormrelaterade strömavbrott. Genom att bygga elnät som bättre tål kraftiga väderfenomen och krävande förhållanden säkerställer man samtidigt att samhället bibehålls funktionsdugligt.