Skip to main content

Högspänningskabel AXLJ-F TT (CL) 145 kV

Nyckelflaggan

För fast förläggning inom- och utomhus

IEC 60840; CENELEC HD 632

Egenskaper: 
Längs- och tvärsvattentät
Brandspridningsklass: 
F1
Ledare: 

Fåtrådig, rund, längsvattentät aluminiumledare

Ledar isolering: 
Halvledande fastvulkad XLPE
Isolering: 
Torrvulkad XLPE
Skärm: 
Halvledande fastvulkad XLPE
Metallisk skärm: 
Metallskärm av glödgade koppartrådar med motspiral. Nominelltvärsnitt beroende på kundens krav. Längslöpande aluminiumband med limmat överlapp häftad till mantel. Aluminiumbandet kan vara en del av metallskärm eller bara fungera som diffusionsspärr.
Yttermantel: 
Svart polyeten. CL-version med halvledande yttre skikt.