Skip to main content

Högspänningskabel

Högspänningskablar tillverkas för högst 170 kV spänning. Reka Cables högspänningskablar i produktfamiljen Dryrex tillverkas i Riihimäki. Dessa är plastkablar isolerade med tvärbunden (XLPE-) polyeten och representerar en isolationsteknik av toppklass. Högspänningskablar tillverkas både med aluminium- och kopparledare.

Dryrex högspänningskablar är blyfria, vilket gör dem lätta, enkla att hantera, miljövänliga och vattentäta. Blyfrihet är en modern lösning till dagens och morgondagens elnät.

Användningsobjekt för de ytterst driftsäkra högspänningskablarna är överföring och distribution av el, kablage i de nationella stamnäten, samt ställverk och stadsnät. Vid behov kan Rekas högspänningskablar tillverkas av specialplaster, då de blir brandklassade och lämpar sig att installeras också i tunnlar och inomhusutrymmen.

Reka Kabel finns nära sina kunder och känner till deras behov. Därför koncentrerar vi oss inte enbart på standardprodukter, utan vi kan också ta fram skräddarsydda produkter som kräver speciallösningar, såsom kundspecifika kabelkonstruktioner och kabellösningar.

I Finland har användningen av högspänningskablar i Finland tyngdpunkten framför allt på byggnation av stadsnät och förbättring av nätens driftsäkerhet. Användning av Dryrex högspänningskablar möjliggör att elnäten flyttas och placeras under jord, vilket har visat sig vara en tillförlitlig metod att undvika stormrelaterade strömavbrott. Dessutom gör flyttningen av nätet att mark frigörs för annan användning. Genom att bygga elnät som bättre tål kraftiga väderfenomen och krävande förhållanden säkerställer man samtidigt bibehållandet av samhällets funktionsduglighet.