Skip to main content

Kraftkabel med kopparledare

De PVC-material som används kraftkablar med kopparledare från Reka Kabel har utmärkta installationsegenskaper och lång livslängd. Kraftkablar med kopparledare sprider inte brand, varken separat förlagda eller i bunt. Kablarnas blyfria PVC-blandningar är säkra under normala användningsförhållanden. Kraftkablar med kopparledare är lämpliga för fast installation inom- och utomhus.

Kraftkablar med kopparledare kan också fås i halogenfritt utförande. Halogenfria kraftkablar med kopparledare innehåller ingen PVC och tillverkningsmaterialen är lätta att återvinna.

Rökutvecklingen från halogenfria kraftkablar med kopparledare är liten och kablarna sprider inte brand när de är förlagda i bunt. Vi rekommenderar användning av dessa kablar i lokaler där många människor uppehåller sig och där det är problematiskt att evakuera. Sådana lokaler är till exempel daghem, restauranger, skolor, äldreboenden och offentliga byggnader.