Skip to main content

Kraftkabel med aluminiumledare

De PVC-material som används kraftkablar med aluminiumledare från Reka Kabel har utmärkta installationsegenskaper och lång livslängd. Dessa kablars blyfria PVC-blandningar är säkra under normala användningsförhållanden. Kraftkablar med aluminiumledare är lämpliga för fast installation inom- och utomhus.

Kraftkablar med aluminiumledare för nedplöjning är lämpliga för fast installation utomhus, på kabelhyllor och i kabelkanaler samt på metallkonstruktioner. Kraftkablar med aluminiumledare för nedplöjning kan förläggas direkt i mark och lämpar sig för kabelplöjning.

Kraftkablar med aluminiumledare kan också fås i halogenfritt utförande. Halogenfria kraftkablar med aluminiumledare innehåller ingen PVC och tillverkningsmaterialen är lätta att återvinna.

Rökutvecklingen från halogenfria kraftkablar med aluminiumledare är liten och kablarna sprider inte brand, varken separat förlagda eller i bunt. Vi rekommenderar användning av dessa kablar i lokaler där många människor uppehåller sig och vilka är problematiska att evakuera. Sådana lokaler är till exempel daghem, restauranger, skolor, äldreboenden och offentliga byggnader.