Skip to main content

EMC-skärmad kraftkabel

EMC-skärmade kraftkablar är störningsskyddade. De PVC-material som används i EMC-skärmade kraftkablar från Reka Kabel med aluminium- eller kopparledare har utmärkta installationsegenskaper och lång livslängd. EMC-skärmade kraftkablar sprider inte brand när de ligger i bunt. Kablarnas blyfria PVC-blandningar är säkra under normala användningsförhållanden. EMC-skärmade kraftkablar är lämpliga för fast installation inom- och utomhus.

EMC-skärmade kraftkablar kan också fås i halogenfritt utförande. Dessa kablar innehåller ingen PVC och tillverkningsmaterialen är lätta att återvinna.

Rökutvecklingen från halogenfria EMC-skärmade kraftkablar är liten och kablarna sprider inte brand när de är förlagda i bunt. Vi rekommenderar användning av dessa kablar i lokaler där många människor uppehåller sig och vilka är problematiska att evakuera. Sådana lokaler är till exempel daghem, restauranger, skolor, äldreboenden och offentliga byggnader.

EMC-skärmad kraftkabel med kopparledare kan också fås i brandresistent utförande. Denna kabel är avsedd för installationer där säkerheten förutsätter att system för larm, styrning, signalering och energimatning fortsätter att fungera även under en brand. Brandresistenta kraftkablar finns i produktgruppen Flamerex.